System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza SINZaP2
"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka