System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza SINZaP2

Indeks Jakości Powietrza

Indeks jakości powietrza przedstawia w sposób zrozumiały stan jakości atmosfery.

Indeks pozwala na ocenę krótkotrwałego wpływu poszczególnych zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Wyraża on zależność pomiędzy podwyższonym stężeniem danego zanieczyszczenia a skutkami zdrowotnymi jak na przykład podrażnieniem dróg oddechowych czy też dolegliwościami układu krążenia.

Celem jego stosowania jest pomoc osobom wrażliwym lub należącym do tzw. grup podwyższonego ryzyka dopasować swe zachowanie do aktualnego i prognozowanego stanu jakości powietrza.

Klasy indeksu zanieczyszczenia powietrza WIOŚ Katowice

Indeks jakości powietrza
SO2 [µg/m3]
NO2 [µg/m3]
CO [µg/m3]
PM10 [µg/m3]
PM2,5 [µg/m3]
O3 [µg/m3]
C6H6 [µg/m3]
Bardzo dobry
0–70
0–40
0–2 000
0–20
0–12
0–24
0–10
Dobry
70–210
40–120
2 000–6 000
20–60
12–36
24–72
10–30
Umiarkowany
210–350
120–200
6 000–10 000
60–100
36–60
72–120
30–50
Dostateczny
350–490
200–280
10 000–14 000
100–140
60–84
120–168
50–70
Zły
490–700
280–400
14 000–20 000
140–200
84–120
168–240
70–100
Bardzo zły
>700
>400
>20 000
>200
>120
>240
>100

Klasy indeksu zanieczyszczenia powietrza IETU

Indeks Ocena SO2 NO2 O3 CO PM10
    Średnia 1h Średnia 1h Średnia 1h Średnia 8h Średnia 24h
    µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1 Bardzo dobra 0 – 25 0 – 25 0 – 32 0 – 1 0 – 10
2 Dobra 25 – 50 25 – 50 32 – 64 1 – 2 10 – 20
3 Zadowalająca 50 – 120 50 – 100 64 – 120 2 – 4 20 – 35
4 Dostateczna 120 - 350 100 – 200 120 – 180* 4 – 10 35 – 50
350 200 180 10 50 Wartość graniczna
5 Zła 350 – 1000 200 – 500 180 – 240** 10 – 30 50 – 100
6 Bardzo zła > 1000 > 500 > 240 > 30 > 100

*    wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego
**  poziom alarmowy

Materiały wykorzystane:

  1. FoBiG; 2000; Ableitung eines tages- und wirkungsbezogenen Luftqualitätsindexes – Endbericht. Bericht von FoBiG, Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe GmbH, Freiburg im Auftrag der Landesan-stalt für Umweltschutz, Baden-Württemberg.
  2. Luftqualitätsindex [w] www.atmo-rhinsuperieur.net/fdiDLQID1.htm
  3. Multimodal Air Quality Information Service for General Public; 2006; Report on air quality and weather assessment and interpretation models; MARQUIS; Contract No: EDC11258
"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka